ROBYG SA (2/2020) ROBYG S.A. – Uchwalenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ROBYG S.A. uchwały w sprawie podziału zysku wygenerowanego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r. przez ROBYG S.A.

Raport bieżący 2/2020

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *