GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (16/2020) Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. w dniu 6 lipca 2020 roku o wypłacie dywidendy

Raport bieżący 16/2020

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>