DEKPOL SA (20/2020) Sprawozdania Rady Nadzorczej DEKPOL S.A. wraz z oceną wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący z plikiem 20/2020

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *