CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (17/2020) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 9 czerwca 2020 roku uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji wyemitowany

Raport bieżący 17/2020

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *