CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (11/2020) Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020

Raport Bieżący nr 11/2020

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>