CARLSON INVESTMENTS SA (23/2020) Carlson Investments. S.A. -podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy.

Raport Bieżący nr 23/2020

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>